تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
نه رد میشی نه می مونی تبت بدجور واگیره
منو با دست کی کشتی که پای هر دومون گیره
منو کشتی و آزادی نه زندونی نه تبعیدی
میون ما دوتا مجرم به کی حبس ابد میدی
داری گم میکنی راهو امیدی نیست پیدا شی
من این دستا رو می بوسم بزار همدست هم باشیم
یه عمره زیر این سقفیم تو رو با من همه دیدن
بری هر جای این دنیا بهت شک میکنن بی من
تو تا وقتی که اینجایی به رفتن اعتقادی نیست
خودت باید ازم رد شی به من هیچ اعتباری نیست
عذابه با تو صبر ککردن برای من یه تسکینه
تو چی می فهمی از من که عذاب با تو شیرینه
داری گم میکنی راهو امیدی نیست پیدا شی
من این دستا رو می بوسم بزار همدست هم باشیم
یه عمره زیر این سقفیم تو رو با من همه دیدن
بری هر جای این دنیا بهت شک میکنن بی من

نه رد میشی نه می مونی تبت بدجور واگیره
منو با دست کی کشتی که پای هر دومون گیره
منو کشتی و آزادی نه زندونی نه تبعیدی
میون ما دوتا مجرم به کی حبس ابد میدی
داری گم میکنی راهو امیدی نیست پیدا شی
من این دستا رو می بوسم بزار همدست هم باشیم
یه عمره زیر این سقفیم تو رو با من همه دیدن
بری هر جای این دنیا بهت شک میکنن بی من