تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
درون آینه ی روبروچه می بینی ؟!
درون آینه ی روبروچه می بینی ؟!
تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی ؟!
تویی برابر تو چشمدر برابر چشم
در آن دو چشم پر ازگفت و گو چه می بینی ؟
تو هم شراب خودی هم شراب خواره ی خود
سوای خون دلت درسبو چه می بینی؟بگو چه میبینی؟
در آن گلوله ی آتش گرفته ای که دل است
و باد می بردش سو به سو چه می بینی
درون آینه ی روبروچه می بینی؟