تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
بيا يك لحظه در رويای من بنشين
واسه بوسيدن شش دانگ گلگونت
توی بيداری ام چشمامو ميبندم
مرا يكدم در آغوشت پذيرا باش
منم بيتاب ديدارت منم بيتاب
شدم سرگشته وحيران و شيدايت
مرا در ياب منه درمانده را درياب
چه سر خوش ميشوم من با خيال تو
كه شش دانگ تو را در پيش رو دارم
اگر باشد فقط يك لحظه از عمرم
در آن لحظه فقط يك آرزو دارم
شبی مهمان شوم در خانه ات
سر بر نهم بر شانه ات
آن دم شوم ديوانه ات جانا
شوم مست می مستانه ات
تو شمع و من پروانه ات
آن دم شوم ديوانه ات جانا جانا جانا
جانم من تو را دارم
توصاحب شانه بی سر
جانم من تو را دارم
تو مالك خانه یی در