تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
تا بنده خویشیم قفس اوج کمالست ...بدان
بی عشق جهان من رو به زوال است ...بدان
دنبال چه هستیم؟که هستیم؟که هستیم
ما عهد نبسته دو سه پیمانه شکستیم
ما آمده بودیم ز چیزی نهراسیم
ما آمده بودیم که خود را بشناسیم
در فاصله و حوصله گم شد هدف ما
تا تن بکند عمر تلف ,از طرف ما

باید من و تو ما شده و رنگ بگیریم
هیهات که چون شیشه به یک سنگ بمیریم
ما آیینه هستیم که در وحدت تصویر
گشتیم به هنگام شکستن همه تکثیر

عشقست که مارا به نهایت برساند
چون قطره به دریاچه وحدت برساند
روزی برسد بانگ ندایی که خداییست
روزی که قفس نیز خودش عین رهاییست