تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
شبا تا جایی که میشه به خونه برنمیگردم
یجوری رد شدی از من که فکرشم نمیکردم
از این فاصله کاری کن به من نزدیکتر باشی
درختی ام که افتادم نیازی نیست که تبر باشی
نگو دیگه دیره دلم آخه گیره
اگه تو نباشی میذارم بمیره
نگو بی عبوره نگو سوت و کوره
دلی که به عشقت هنوزم صبوره

تو رفتی که نمیتونم رو پاهای خودم باشم
میخوام باقی عمرم رو توو رویای خودم باشم
محاله ممکنه جز تو کسی رد شه از این خونه
تو میتونی یه فکری کن به حال من دیوونه
نگو دیگه دیره دلم آخه گیره
اگه تو نباشی میذارم بمیره
نگو بی عبوره نگو سوت و کوره
دلی که به عشقت هنوزم صبوره
نگو دیگه دیره دلم آخه گیره
اگه تو نباشی میذارم بمیره
نگو بی عبوره نگو سوت و کوره
دلی که به عشقت هنوزم صبوره