تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
کبریت میکشی گم میشه صورتت
تو ازدحام دود شاید بدون عشق
هر روز جای تو این کافه ها نبود
سیگار بهمن و خاموش و روشن و
دوریت از منو این قهوه های سرد
افتاده از سرم حال و هوای تو
تو کافه های شهر دنبال من نگرد

فردا بدون من گرم بگو مگو
لبخند یک نفر از میز رو برو
پر میکنه تو رو دست پاچه میشی و
کبریت میکشی
سیگار پشت و رو
سیگار بهمن و خاموش و روشن و
دوریت از منو این قهوه های سرد
افتاده از سرم حال و هوای تو
تو کافه های شهر دنبال من نگرد
هر عصر کافه از فرط نبود من
میبافه چیزیو از تارو پود من
توو ذهن عاشقش تمام زمینشه
میچینه میزشو وقت ورود من
سیگار بهمن و خاموش و روشن و
دوریت از منو این قهوه های سرد
افتاده از سرم حال و هوای تو
تو کافه های شهر دنبال من نگرد