تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
امروز بودن تو حق منه
اسمت عظمت یه وطنه
تاریخ تو برای اقتدار هردومون
حک کن رو شونه های سر بلند بی ستون
ایران تاریخ تو جاویدان
مردان تو با ایمان
فریاد من ای ایران
ایران ای خانه ی اجدادی
فریاد تو آزادی
ای عشق خدا دادی
ایران تاریخ تو جاویدان
مردان تو با ایمان
فریاد من ای ایران
ایران ای خانه ی اجدادی
فریاد تو آزادی
ای عشق خدا دادی

عشقت توی دل همه ی ماست
مرزی که همه جاش بوی خداست
ما میسازیم آینده رو
این ایران پاینده رو
با دستای پاک تو و من
ایران یعنی کوبنده تر
از هر موجی طوفنده تر
ایران یعنی جان تو و من
ما میسازیم آینده رو
این ایران پاینده رو
با دستای پاک تو و من
ایران یعنی کوبنده تر
از هر موجی طوفنده تر
ایران یعنی جان تو و من
ایران تاریخ تو جاویدان مردان
تو با ایمان فریاد من ای ایران
ایران ای خانه ی اجدادی
فریاد تو آزادی
ای عشق خدا دادی
ایران تاریخ تو جاویدان
مردان تو با ایمان
فریاد من ای ایران
ایران ای خانه ی اجدادی
فریاد تو آزادی
ای عشق خدا دادی