تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
شاید اعلامیه ام نقطه ی پایان باشد
مرگ سخت است اگر زندگی اسان باشد
دختر خان ده ما به کسی میخندد
که بداند طرفش همپسر خان باشد
وای به هر عاشقی وای به هر عاشقی
وای به هر عاشقی وای به هر عاشقی
نوح برگرد بگو من چه بگویم به خودت چیست
تکلیف دلی که پی طوفان باشد
بین این مردم بدبین به هوای
مرد میمیرد اگر عاشق باران باشد
وای به هر عاشقی وای به هر عاشقی
وای به هر عاشقی وای به هر عاشقی

سنگ قبرو کفن و خرج زیادی دارد
غرق شد در دل مرداب که ارزان باشد
اگر اخبار نگوید خبر مرگم را شاید
اعلامیه ام نقطه ی پایان باشد
وای به هر عاشقی وای به هر عاشقی
وای به هر عاشقی وای به هر عاشقی