تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
یه عمره از بچگیمون تا امروز
هرجایی رفتیم اسمت آوردیم
ما بین صد تا تیم همیشه فقط
هی سر برد تو قسم میخوردیم
باعث افتخارمونه وقتی
ارتشه سرخ آسیا رو داریم
کریمی باقری علی دایی
مهدی مهدوی کیا رو داریم
مهدی مهدوی کیا رو داریم
زلزله میشه هرجا پا میزاری
تو میدون ها همیشه گل میکاری
جام و مدالت همیشه نفیسه
عاشق اسمتیم که پرسپولیسه

زلزله میشه هرجا پا میزاری
تو میدون ها همیشه گل میکاری
جام و مدالت همیشه نفیسه
عاشق اسمتیم که پرسپولیسه
یک دو سه چهار پنج شیش
شیش تای پنجاه و دو یادش بخیر
بهزادی و کلانی یادش بخیر
بهدائی و پروین و که یادته
اون تیم کهکشانی یادش بخیر
پرچم قرمزت لباسمونه
قشنگترین رنگه میون رنگ ها
رنگ تو رنگ قرمز خونمون
گل میزنی درست سر به زنگا
زلزله میشه هرجا پا میزاری
تو میدون ها همیشه گل میکاری
جام و مدالت همیشه نفیسه
عاشق اسمتیم که پرسپولیسه

زلزله میشه هرجا پا میزاری
تو میدون ها همیشه گل میکاری
جام و مدالت همیشه نفیسه
عاشق اسمتیم که پرسپولیسه