تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
مزن دست به این مست
مزن دست به این مست
مزن دست به این مست
مزن دست به این مست

به هر طرف که رو کنم
عشق تو آید نظرم
من از تمام عاشقان
ببین که مبتلاترم

بی تاب می چرخیدم دور و ور تو
بی تاب می رقصیدم اطراف و برِ تو
بی تاب میچرخیدم دور و ور تو
بی تاب می رقصیدم اطراف و بر تو

بخت منِ مست
زد به دلم دست

دست به این مست مزن
چون شکننده ست
دست به این مست مزن
چون شکننده ست

بختِ من مست
زد به دلم دست

دست به این مست مزن
چون شکننده ست
دست به این مست مزن
چون شکننده ست

گیسو افشان کرد و
منو پریشان کرد و
گیسو افشان کرد و
منو پریشان کرد و
سلسله ی قامت او
قافله ویران کرد و

گیسو افشان کرد و
منو پریشان کرد و
سلسله ی قامت او
قافله ویران کرد و

بی تاب می چرخیدم دور و ور تو
بی تاب می رقصیدم اطراف و بر تو
بی تاب می چرخیدم دور و ور تو
بی تاب می رقصیدم اطراف و بر تو

بخت منِ مست
زد به دلم دست

دست به این مست مزن
چون شکننده ست
دست به این مست مزن
چون شکننده ست

بخت منِ مست
زد به دلم دست

دست به این مست مزن
چون شکننده ست
دست به این مست مزن
چون شکننده ست