تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
هرروز ازنگاهم این خونه زیباتره
حسی ما رو به سمت آیندمون می بره
اینجا غریبه نیستم من آدم همیشم
اینجا که خونه باشه پابند خونه میشم
هرصبح تو آسمون مات نگاه خورشید
لبخندمیزنم به آینده ای پر امید
هرصبح تو آسمون مات نگاه خورشید
لبخندمیزنم به آینده ای پر امید
باید کنار هم بود تو روزای گرم و سرد
عاشق این خونه بود این شغل زندگی کرد
آینده رو می سازیم همرنگ سبز رویا
احساس خوبی داریم تو خانواده مات

احساس خوبی داریم
احساس خوبی داریم
احساس خوبی داریم
تو خانواده مات

احساس خوبی داریم
احساس خوبی داریم
احساس خوبی داریم
تو خانواده مات

باید کنار هم بود تو روزای گرم و سرد
عاشق این خونه بود این شغل زندگی کرد
آینده رو می سازیم همرنگ سبز رویا
احساس خوبی داریم تو خانواده مات

احساس خوبی داریم
احساس خوبی داریم
احساس خوبی داریم
تو خانواده مات

احساس خوبی داریم
احساس خوبی داریم
احساس خوبی داریم
تو خانواده مات