تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
باز بهار اومد گلا رو وا کرد آخر رو زمستونو سیاه کرد
دیگه ابر سیاه کارش تموم شد بلبلم نغمه با گلا کرد
سرما که میخواست خشک کنه باغ
دید گلا میخندن اون حیا کرد
دید گلا میخندن اون حیا کرد
باغو بستونم دیگه نمیترسن اگه غر و طراق بازم صدا کرد
سی کنید چطور بهار نارنج عطرشو تو همه کوچه ها رها کرد
باز گل اشرفی دست تو چیبش برد اونجی اشرفی نثار ما کرد
پونه با غمزه و عشوه بنفشه میونه سبزه ها سفرشو وا کرد

نرگس گل چیشدردو یهو دید حیرون شد و ور و ور نگاه کرد
پاشین شکر خدا به جا بیارین خوب مرحمتی خدا به ما کرد
پاشین شکر خدا به جا بیارین خوب مرحمتی خدا به ما کرد
باز بهار اومد گلا رو وا کرد آخر رو زمستونو سیاه کرد
باز بهار اومد گلا رو وا کرد آخر رو زمستونو سیاه کرد