تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
خواب دیدم گریه میکردم خانه ام زیر سیل پنهان بود
خواب دیدم که خانه ات آباد، خواب دیدم که فصل بوران بود
خیس کردم تمام خوابم را ترس من روی تخت میریزد
با تمام قوا برم گردان اشک یک مرد سخت میریزد
سخت میریزداشک یک مرد سخت میریزد
خواب دیدم گریه میکردم خانه ام زیر سیل پنهان بود
خواب دیدم که خانه ات آباد، خواب دیدم که فصل بوران بود
دست در دست باد میرفتی، رد پات روی برف میخوابید
دختری شبیه تو در من بغض را پشت بغض میزایید
خیس کردم تمام خوابم را ترس من روی تخت میریزد
با تمام قوا برم گردان اشک یک مرد سخت میریزد
طول و عرض اتاق تنهایی حذف کن عمق این صبوری را
در خودم دست و پا زدن کافیست قطع کن دست و پای دوری را