تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
تا گلو گریه کند بغض فراهم شده است
چشم ها بس که مطهر شده زم زم شده است
نه فقط راوی این شعر از آن پوشیده است
واژه هایش همه همرنگ محرم شده است
ظهر داغیست عطش ریزی روحم گویا
از سرم سایه ی طوبی نفسی کم شده است
نه وداع در هوسش نه عطشش بسم الله
راه عشق است و به این قاعده ملزم شده است
سوگواران شما مرثیه خوان خیش ات
بی سبب نیست که عالم همه ماتم شده است
من مَلَک بودم و فردوس بر این میداند
این ملک شور که را داشت که آدم شده است