تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
چشمه های خروشان تو را می شناسند
موج های پریشان تورا می شناسند
پرسش تشنگی را تو آبی جوابی
ریگ های بیابان تورا می شناسند
چشمه های خروشان تو را می شناسند
موج های پریشان تورا می شناسند
پرسش تشنگی را تو آبی جوابی
ریگ های بیابان تورا می شناسند
کاش من هم عبور تو را دیده بودم
رضا جان کوچه های خراسان تو را می شناسند
چشمه های خروشان موج های پریشان
کوچه های خراسان تو را می شناسند
کاش من هم عبور تو را دیده بودم
چشمه های خروشان موج های پریشان
کوچه های خراسان تورا می شناسند