تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
‎آمده‌ای که راز من بر همگان بیان کنی
‎و آن شه بی‌نشانه را جلوه دهی نشان کنی
‎دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش
‎گفتم می نمی‌خورم گفت مکن زیان کنی
‎با همگان پلاس و کم با چو منی پلاس هم
‎خاصبک نهان منم راز ز من نهان کنی
‎گنج دل زمین منم سر چه نهی تو بر زمین
‎قبله آسمان منم رو چه به آسمان کنی
‎چشم تو خواب می‌رود یا که تو ناز می‌کنی
‎نی به خدا که از دغل چشم فراز می‌کنی
‎چشم ببسته‌ای که تا خواب کنی حریف را
‎چونک بخفت بر زرش دست دراز می‌کنی