تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
یک آن ای جان کَم نشدی در یادم
شادم زان دَم که بی هوا دل دادم
جان جانان آه ای پریزادِ من
عشقت عمریست رسیده به دادِ من
زیبای دلخواه ، ای خوبِ همراه
غرق توست بود و نبود من
جان به قربان ، آن دو چشمانه
مهربانت ای وجودِ من
تو پریزادی و انگاری که رویایی و
چشمات مینیاتوری ترین تصویرِ دنیای منه
تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و
دریایی بسازی از شب و روزی که رویایِ منه
تو پریزادی و انگاری که رویایی و
چشمات مینیاتوری ترین تصویرِ دنیای منه
تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و
دریایی بسازی از شب و روزی که رویایِ منه
یک آن در جان ، غیرِ تو را ندیده ام
افتان خیزان ، به دامِ تو رسیده ام
جان جانان ، غرور خود شکسته ام
هر روز هر شب به پایِ تو نشسته ام
زیبای دلخواه ، ای خوبِ همراه
غرق توست بود و نبود من
جان به قربانِ ، آن دو چشمان
مهربانت ای وجودِ من
تو پریزادی و انگاری که رویایی و
چشمات مینیاتوری ترین تصویرِ دنیای منه
تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و
دریایی بسازی از شب و روزی که رویایِ منه
تو پریزادی و انگاری که رویایی و
چشمات مینیاتوری ترین تصویرِ دنیای منه
تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و
دریایی بسازی از شب و روزی که رویایِ منه