تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
دل پر از وسوسه و آشوب است
بین تاریکی و نور
رقص سنگ است در این جام بلور
دل شیدا و صبور
میبرد گاه به آرامش دیدار مرا
میکشد گاه به تاریکی بسیار مرا
به کدام مذهب هستین
به کدام ملت هستین
که کشند عاشقی را
که تو عاشقم چرایی
به کدام مذهب هستین
به کدام ملت هستین
که کشند عاشقی را
که تو عاشقم چرایی
شب بی حاصل من سر نرسید
سوخت این شمع و به آخر نرسید
من کجا گرمی بخشنده آغوش کجا
من کجا چشم خطابین و خطاپوش کجا
به کدام مذهب هستین
به کدام ملت هستین
که کشند عاشقی را
که تو عاشقم چرایی
به کدام مذهب هستین
به کدام ملت هستین
که کشند عاشقی را
که تو عاشقم چرایی