تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
چون گل همراه نسیم میرقصد دل به برم
من مست و باد صبا میریزد گل به سرم
چون پروانه عشق گل به سر دارم
صحراها را زیر بال و پر دارم
بینم هر شب من به عالم رویا
آید سویم آشنایی از صحرا
به خدا در انتظار توئم
تو بیا که بیقرار توئم
بازا تو گل بشو من گلشن
بگذار سرت با دامان من
بازآ تو می بشو من ساغر
گرمی بده تو بر جان من
دستم بگیر و یک دم بشنو
رازی ز قلب سوزان من
به خدا در انتظار توئم
تو بیا که بی قرار توئم
ای از عشقم نگرفته خبر
یک دم بر ما بگذر بگذر
من برگ گل چو نسیم سحر
دستم با ناز تو بگیر و ببر
چون پروانه عشق گل به سر دارم
صحراها را زیر بال و پر دارم
بینم هر شب من به عالم رویا
آید سویم آشنایی از صحرا
به خدا در انتظار توئم
تو بیا که بی قرار توئم