تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
من با تو قسم شکسته بودم
بر روي تو راه بسته بودم
رنجیده بریدم از تو رفتم
آري ز تو دل بریده بودم
خونی که نگاه تو به پا کرد
جنگی که به آن نرفته بودم
لبخند نزن که از لبانت
گل هاي شکنجه چیده بودم
از کنج کدام ره رسیدي
من تازه به خود رسیده بودم
پیوند زدي دوباره ازنو
هر آنچه که من بریده بودم
این بار به آتشم نزن باز
من باخته جان سوخته بودم
نفرین به تو عشق واي بر من
جادوی تو را ندیده بودم