تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
يه کاری کن دلم آروم بگيره باز
طاقت بيار بمون دنيامون و‌بساز
فکرت داره من و ديو نه ميکنه
ترس نداشتنت ولم‌ نميکنه
به اين جدايی من عادت نميکنم
ازم نخواه برم‌، جرات نميکنم
خواستم ازت يه روز
دل بکنم نشد
از عشقت تو دلم
يه زره کم نشد
عشق با تو‌
شده يه دلخوشی تو‌زندگيم
من بی تو ، حالم خرابه
حرفات و
با گريه هات به من ميفهمونی
اين اشکات ، واسم عذاب
يه کاري کن
نزار همه بگن ديونه ام
دلتنگم ، حالم خرابه
تا وقتي
دلی نخوای کنار من باشي
اين خونه انگار رو آبه
مگه دلم مياد بگم دوست ندارم
ببينمت داری ميری ، به روت نيارم
اگه بهونه گير شدم دست خودم‌نيست
اين همه من عاشقتم ،اين همه کم نيست
دنيام عوض ميشه ،همه خوبيا بد ميشه
هر بار که ما فاصله ميگيريم
ديدی که نتوتستم ،ديدي که نميتونی
ما هر دو‌از اين فاصله ميميريم