تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
آمدی و آمدنت محشر به پا کرد
ای جان جانم ، جانم ای ، جانِ جانم جانم
به چه شورو شرری یک دم به پا کرد
ای جان جانم ، جانم ای ، جانِ جانم جانم
نور دیده آرامیده ببرد عاشق تو
کم شود سایه من کم نشود سایه تو
عاشق کش زیبارو کز عشق سراپایی
ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی
عاشق کش زیبارو کز عشق سراپایی
ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی
ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی
دین من تو تویی آخرتم تو تویی
ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی
دین من تو تویی آخرتم تو تویی
عاشق کش زیبارو کز عشق سراپایی
ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی
آمدی و آمدنت محشر به پا کرد
ای جان جانم ، جانم ای ، جانِ جانم جانم
به چه شورو شرری یک دم به پا کرد
ای جان جانم ، جانم ای ، جانِ جانم جانم