تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
من مست شدم، ای وای من
دیوانه شدم، ای دادِ من
با من مَنشین، افسانه مگو
رِندانه شدم، ای وای من
بی موجب از او رنجم و
بی وجه کنم صبح
این ها نکنم
عاشق دیوانه نباشم
صد فصل بهار آید و
بیرون نَنِهم گام
ترسم که بیایی تو و
در خانه نباشم
بیگانه شوم از تو که
بیگانه پرستی
آزار کشم گر ز تو
بیگانه نباشم
بی موجب از او رنجم و
بی وجه کنم صبح
این ها نکنم
عاشق دیوانه نباشم