تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
فاصله میگیری خب بیشتر دلم میخواد تو رو
خوب نگاه کن توو چِشام جونِ همین چشما نرو
ساده دل بستم ولی ساده نمیگذرم ازت
خیلی نابودم ولی چشمام تو رو دیدن فقط
من همونم ، هنوز برات میمونم
حتی اگه چیزی نگم ، باز تو رو دوسِت دارم
آره من همونم ، یه آدم دیوونه ام
که فاصله میگیری و ، من هنوز دوسِت دارم
من همونم ، هنوز برات میمونم
حتی اگه چیزی نگم ، باز تو رو دوسِت دارم
آره من همونم ، یه آدم دیوونه ام
که فاصله میگیری و ، من هنوز دوسِت دارم
به جایی رسیدم که روز و شب برام فرقی نداره
با اینکه میدونم باید یادت نیفتم
ولی باز ، یه چیزی تو رو یادم میاره
باز دوباره
تو رفتی ولی باز مثل دیوونه ها چشمام به راهه
میدونم که میشه دیگه با هم بمونیم
ولی خوب میخوامت با این که اشتباهه
اشتباهه
من همونم هنوز برات میمونم
حتی اگه چیزی نگم باز تورو دوست دارم
آره من همونم ، یه آدم دیوونه ام
که فاصله میگیری و ، من هنوز دوسِت دارم
من همونم هنوز برات میمونم
حتی اگه چیزی نگم باز تورو دوست دارم
آره من همونم ، یه آدم دیوونه ام
که فاصله میگیری و ، من هنوز دوسِت دارم
من همونم هنوز برات میمونم
حتی اگه چیزی نگم باز تورو دوست دارم
من همونم یه آدمه دیوونم
که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم