تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
دوش چه خورده ای دلا
راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی‌گنه
روی بر آسمان مکن
باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
بوی شراب میزند
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
کارِ دلم به جان رسید
کارد به استخوان رسید
کارِ دلم به جان رسید
کارد به استخوان رسید
ناله کنم بگویدم
ناله کنم بگویدم
دم مزن و بیان مکن
دم مزن و بیان مکن
دوش چه خورده ای دلا
دوش چه خورده ای دلا
راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی‌گنه
چون خمشان بی‌گنه
روی بر آسمان مکن
روی ر آسمان مکن
روی بر آسمان مکن
دوش شراب ریختی وز برما گریختی
بار دیگر گرفتمت
بار دیگر چنان مکن
دوش شراب ریختی
وز برما گریختی
بار دیگر گرفتمت
بار دیگر چنان مکن
باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
بوی شراب میزند
بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن
خربزه در دهان مکن
خربزه در دهان مکن
اون دلِ پاره پاره ام
ای دل پاره پاره ام
دیدن اوست چاره ام
دیدن اوست
مرا پناه پشتِ من
تکیه در این جهان مکن