تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
ای یار غلط کردی ، با یارِ دگر رفتی
از کار خود افتادی ، در کارِ دگر رفتی
صد بار ببخشودم ، بر تو به تو بنمودم
ای خویش پسندیده ، این بارِ دگر رفتی
ای یار غلط کردی ، با یارِ دگر رفتی
از کار خود افتادی ، در کارِ دگر رفتی
صد بار ببخشودم ، بر تو به تو بنمودم
ای خویش پسندیده ، این بارِ دگر رفتی
ای یار غلط کردی ، غلط کردی غلط کردی
با یارِ دگر رفتی ، با یارِ دگر رفتی
از کار خود افتادی ، غلط کردی غلط کردی
در کار دگر رفتی ، در کار دگر رفتی
صد بار فسون کردم ، خار از تو برون کردم
گلزار ندانستی ، در خارِ دگر رفتی
چون کم نشود سنگم ، چون بد نشود رنگم
بازار مرا دیده ، بازار دگر رفتی
ای یار غلط‌ کردی ، با یارِ دگر رفتی
از کار خود افتادی ، در کار دگر رفتی
صدبار ببخشودم ، بر تو به تو بنمودم
ای خویش پسندیده ، این بارِ دگر رفتی
ای یار غلط کردی ، غلط کردی غلط کردی
با یار دگر رفتی ، با یار دگر رفتی
از کار خود افتادی ، غلط کردی غلط کردی
در کار دگر رفتی در کار دگر رفتی
صد بار فسون کردم ، خار از تو برون کردم
گلزار ندانستی ، در خار دگر رفتی
چون کم نشود سنگم ، چون بد نشود رنگم
بازار مرا دیده ، بازار دگر رفتی