تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
به اشک بی کرانه ام نگاه کن نرو
به تلخی ترانه ام نگاه کن نرو
به روزهای تیره از غبار آه و درد
به هق هق شبانه ام نگاه کن نرو
ببین که التماس نعره می زند
ز واژه واژه ی سکوت من
نرو که با حلول رفتنت
طلوع می کند سقوط من
نرو که رفتن تو آفتاب را
از این کرانه می برد به دورها
نرو بمان که کوچه خسته است
ز خاظرات زخمی عبورها
به اشک بی کرانه ام نگاه کن نرو
به تلخی ترانه ام نگاه کن نرو
ببین کنار جاده صف کشیده اند
امیدوار ماندنت بنفشه ها و بیدها
نرو که پیش چشم یاس ها
به باس ها بدل شود امید ها
نگاه کن کبوتران جلد خانگی
از این غریبگی شکسته خسته اند
کشیده سر به زیر بال خویش
ز خشم از تو چشم بسته اند
به اشک بی کرانه ام نگاه کن نرو
به تلخی ترانه ام نگاه کن نرو
به اشک بی کرانه ام نگاه کن نرو
به تلخی ترانه ام نگاه کن نرو
به اشک بی کرانه ام نگاه کن نرو
به تلخی ترانه ام نگاه کن نرو