تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
صدای پام نبود
صدای تق تقِ شکستن تو بود
غروب خسته بود
که من سرم هنوز رو دامن تو بود
صدای پای تو
که توی راهرو زبونه می کشید
تمام روحمو
برای دیدنت به خونه می کشید
به مادرم بگین
قفس شکسته و پرنده پر زده
به مادرم بگین
بهار اومده جوونه سر زده
یه درد مطمئن
مفاصلِ منو کلافه کرده
تمام وزنشو
به شونه های من اضافه کرده
غروب رفته بود
غروب توی مه غروب تو غبار
غروب بی قرار
غروب رو سیاه غروب بی پناه
آه...
به مادرم بگین
هنوز خنده هاش رو سر جهازشَن
به مادرم بگین
هنوز گریه هاش تو جانمازشَن...
به مادرم بگین
هنوز خنده هاش رو سر جهازشَن
به مادرم بگین
هنوز گریه هاش تو جانمازشَن...