تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
نگران آیند‌تی دلشوره داری تو هر حالتی
نمیدونی چی خوبه چی بد نمیدونی چیکار باید کرد
مسیرت از سنگ پر میشه دلت یه وقتایی دلخور میشه از این و اون
اما بدون که هر چی باید اتفاق بیفته میفته یه روزی نگران نباش
چون هر چی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی نگران نباش
به خطهای مستقیم مسیرت خیره شو
و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو تو خاطره نرو
مث باد از کنار آدما رد شو بزار پشت سرت بگن بهم
این دیوونه رو بگن این دیوونه رو
فقط تو خلوت بگو با خودت همش بگو
بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم تموم دنیا
اگه دست به دست هم بدن سر.راه تو یه سد بشن بازم
اما بدون که هر چی باید اتفاق بیفته میفته یه روزی
نگران نباش
چون هر چی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی
نگران نباش

نگران آینده‌تی دلشوره داری تو هر حالتی
اگه یه وقتایی ترسیدی اگه جواب خوبی رو بدی دیدی بدون
برگشتن ورق نزدیکه دنیا همیشه تنگ و کوچیکه
یه روزی روبرو میشی با آرزوت
به خطهای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو
تو خاطره نرو مث باد از کنار آدما رد شو
بزار پشت سرت بگن به هم این دیوونه رو بگن این دیوونه رو
فقط تو خلوت بگو با خودت همش بگو
بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم تموم دنیا
اگه دست به دست هم بدن سر راه تو یه سد بشن بازم
اما بدون که هر چی باید اتفاق بیفته میفته یه روزی نگران نباش
چون هر چی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی نگران نباش

زندگی فقط آب تنی کردن در حوضچه اکنون است
نه غرق شدن
برای تغییر دادن اول باید باور کرد