تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
باز من دیوانه ام مستم
باز می لرزد دلم دستم
لحظه ی دیدار نزدیک است

های نپریشی صفای زلفکم را دست
های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ
لحظه ی دیدار نزدیک است

آبرویم را نریزی دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است