تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
ای سرزمین نار و نور ای مرز مردان غرور
از تا به شمس شرقیت چشمه همه بیگانه کور
پیش تو آهوی ختن نور از پلنگ پیلتن
تا روح و جان دارم به تن باغ عشق میگویم وطن
وطن وطن وطن وطن وطن وطن وطن
گر فارس یا ترکانیم آشوری یا نصرانیم
گرگ شبه بارانیم ایرانیم ایرانیم
طوفان درد گر سر رسد سیل خروشان میشویم
بر گرده ی ابر ستبر خورشید جوشان میشویم
ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
لشکر به لشکر پر شکوه
صحرا به صحرا کوه به کوه
سنگر به سنگر مرد عشق
با کوله بار درد عشق
فریاد یاحق بر زبان
بدرود ناحق با جهان
روز رها از بردگی با پرچم آزادگی
روز رها از بردگی با پرچم آزادگی
ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
ای سرزمین نار و نور ای سرزمین مردان غرور
از تابه شمس شرقیت چشمه همه بیگانه کور
پیش تو آهوی ختن نور از پلنگ پیلتن
تا روح و جان دارم به تن باغ عشق میگویم وطن
وطن وطن وطن وطن وطن وطن وطن
گر فارس یا ترکانیم آشوری یا نصرانیم
در واپسین لب خوانیم گویم که من ایرانیم
طوفان درد گر سر رسد سیل خروشان میشویم
بر گرده ی ابر ستبر خورشید جوشان میشویم
ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران