تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید

There are those who think that love comes
with a lifetime guarantee
But we know from those around us
that this may not always be
It’s the simple things that come between
a father and a son
But when they try to talk
the knives are out before they have begun

بسیاری گمان می کنند که عشق
با یک ضمانت مادام العمر بدست می آید
اما ما از آنچه که در دور و برمان میگذرد
میدانیم که همیشه اینگونه نیست
همچون مسائل ساده ای که بین یک پدر و پسر بروز می کند
و تا می آیند که گفتگو کنند درد سر آغاز می شود

Well that was me, and I have seen
the light that shines for eternity
Because I learned to say the words “I love you”

ولی خب من آن نوری را دیده ام که تا ابد می درخشد
چرا که آموحته ام گفتن کلمات دوستت دارم را

So many hearts have been broken
by the lies of history
And so many arms are still open
for that final mystery
We must show respect for all the rest
and what a man believes
And the one who died upon the cross
well he is the one for me
And he said “Come with me and you will see
the light that shines for eternity
be strong and learn to say
the words “I love you”


چه قلبها که بوسیله دروغهای تاریخ شکسته نشده
و چه آغوشها که برای آخرین راز باز نمانده
پس ما باید به هر آنچه که باقی مانده و انسانها
به آن اعتقاد دارند احترام بگذاریم
و آنکه بروی صلیب جان سپرد برای من یگانه است
او گفت: با من بیا چرا که تو نوری را
که تا به ابدیت می درخشد خواهی دید
قوی باش و بیاموز گفتن واژگان دوستت دارم را


ببین چه قلبایی شکستن توی دست روزگار
ببین چشمایی رو که گشتن پی نوری موندگار
از عشق و باور باید که آخر بشن لبریز دلامون
یه روزی هرجا پر بشه دنیا از طنین صدامون

پس بیا با هر زبون تو هم بخون
بخون عاشقونه کنارم
فریاد بزن بگو دوستت دارم


And this endless road that we are on
just keeps on going round
But there’s one destination
that always is here to be found


و این راه بی پایانی که می پیماییم همواره ادامه دارد
اما همواره مفصدی وجود دارد که باید جستجویش کنیم

So come with me, and you will see
the light that shines for eternity
Be strong and learn to say the words I love you
Be strong and learn to say the words I love you
The words “I love you"
The words “I love you"

پس با من بیا، چراکه نور و روشنایی را جاودانه خواهی دید
قوی باش و بیاموز گفتن کلمات دوستت دارم را
قوی باش و بیاموز گفتن کلمات دوستت دارم را
کلمات دوستت دارم را
فریاد بزن بگو ، دوستت دارم
فریاد بزن بگو
دوستت دارم