تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
بی تعارف دور و ورتو هوشو حواسوم تو شدی
جوری برخورد میکنی انگارکه عاشق ندیدی
تند تند میزنه قلب لامصبه مو
مو مثل موجوم که به عشقت سمت ساحل میزنوم
بی تعارف دور ورتوم که هوشو حواسم تو شدی
یجوری برخورد میکنی که انگار عاشق ندیدی
تند تند میزنه قلب لامصبه مو
مو مثل موجوم که به عشقت سمت ساحل میزنوم
مو دنباله توم تو با مو قهر کردی
آروم نمیگیروم تا به مو برگردی
هرطور که میخواستی با دلوم سر کردی
اینطوری نبودی خیلی تغییر کردی
خیلی تغییر کردی
دیگه بدجوری حس میکنوم تو ازتو موشتوم پریدی
مثله موم توو دسته تو میختو محکم کوبیدی
لب دریامو تنهامو حرمه گرمات به تنوم
از هر مسیری که بیای راهو سی تو گل میزنم
بی تعارف دور و ورتوم هوشو حواسوم تو شدی
جوری برخورد میکنی انگار که عاشق ندیدی
تند تند میزنه قلب لامصبه مو
مو مثل موجوم که به عشقت سمت ساحل میزنوم
مو دنباله توم تو با مو قهر کردی
آروم نمیگیروم تا به مو برگردی
هرطور که میخواستی با دلوم سر کردی
اینطوری نبودی خیلی تغییر کردی
خیلی تغییر کردی