تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
ببند درها را با اتاق تنها باش ببند پنجره ها را که باد می آید
ببند چشمت را به روى شب یواش بخواب روز شاد می آید
تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست
تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست
ببند چشمت را ببند چشمت را , ببند چشمت را , ببند چشمت را
بگرد خانه خود را دوباره پیدا کن بگرد دور خودت دور دایره ها
بگرد خانه خود را دوباره پیدا کن بگرد دور خودت دور دایره ها
تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست
تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست
ببند چشمت ر, ببند چشمت را ببند چشمت را ببند چشمت را
تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست
تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست تمامه خاطره ها از کسی که دیگر نیست