تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
از حال من نپرس که خراب همیشگی ست
در سینه ام دلی ست که کباب همیشگی ست
ناگفته های بر زبان نیامده ام
بر چوبه های دار و طناب همیشگی ست
رقاص ساز هر زمانه نبوده ام
جز ساز عشق که ساز ناب همیشگی ست
دیری ست که در خم کوچه ی اعداد مانده ام
این دور باطل التهاب همیشگی ست
در روزمرگی اسیرم و گیج می زنم
هر لحظه عمر من چو حباب همیشگی ست
با شیونی غریب به جهان پا نهاده ام
انگار می دانستم این عذاب همیشگی ست
گوش جهان برای امثال من کر است
حرفم ولی حرف حساب همیشگی ست
گویا که خاطره های من آتش گرفته است
تاریخ من رفته به خواب همیشگی ست
شلاق خورده ی شب های بختکم
دلخوش به عشق تو که سراب همیشگی ست
گرچه هزار پنجره در من شکسته است