تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
امان از جنگ نافرجام شهیدان وطن گمنام
امان از گریه مادر گرفته کودکش در بند
ز ترکش سینه اش پر پر بسوزه دل
هزاران کاوه آهنگر زدن از اسخوان سنگر
همه رستم همه آرش به جان عشق و به دل آتش
امان از حیله دشمن که دل داده به اهریمن
امان از حیله دشمن که دل داده به اهریمن
گلهای سرخ شقایق چی شده خیلی وقته خبری نیست ازشون
دخترای گل و زیبا چی شدن خیلی وقته خبری نیست ازشون
مردان غیور شهرها چی شدن خیلی وقته خبری نیست ازشون
همشون راهیه جبهه ها شدن خیلی وقته خبری نیست ازشون
سربازامون جوونامون این گلامون چی شدن همشون شهید شدن
شهیدامون چی شدن خیلی وقته خبری نیست ازشون خیلی وقته خبری نیست ازشون
همه جا گل شقایق سر زده از خاکشون
ما به میهن خوابید آسوده زیر سایشون
همه جا گل شقایق سر زده از خاکشون
ما به میهن خوابید آسوده زیر سایشون