تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
دی بلالم دی بلال سوز تیه کالم ، دی بلال
دی بلالم دی بلال سوز تیه کالم ، دی بلال
سه چیه قیمتیه ، قدرش ندونیم ، دی بلال
شو و مه ، فصل بهار ، عهد جوونی ، دی بلال
بلال بلالم دی بلال ، بل مو بنالم تو منال
آخ ای دی بلالم دی بلال، بل مو بنالم تو منال

همه چیم مال تونه الا تفنگم ، دی بلال
یه امشو مهمون توم سحر به جنگم ، دی بلال
بد کردم یه تار میت با خود نبردم ، دی بلال
وش بدوزم کفنم هر جا که مردم ، دی بلال