تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
هرجا من کنار تو باشم فرق نمیکنه صبح یا شب
دستات اگه دست من باشن دلم نمیخواد از جام پاشم
آخه فقط تویی که میدونی آرومم وقتی میمونی
منو تو یه تیم بشیم بارسلونارم میکوبیم
خوب میمونی منم اونی که خودت میدونی
منم اونی که هی باهاش بیرونی
منم اونی که عاشقش میمونی حتی تو بی جونی
هرچقد بگی که دوسم داریم من دوبرابرشم میدونی
ولی اگه بهت بگم دوست دارم توهم میریو نمیمونی
My Lady Sorry
My Lady Sorry
اول تو بگو دوسم داری
My Lady Sorry
My Lady Sorry

به چه زبونی بهت بگم با من مهربون باش
عشق من بخاطر من دل بکن از دوستات
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن
یک امشبی با من بمان با من به سر کن
ببین خوب میمونی منم اونی که خودت میدونی
منم اونی که هی باهاش بیرونی
منم اونی که عاشقش میمونی حتی تو بی جونی
هرچقد بگی دوسم داریم من دوبرابرشم میدونی
ولی اگه بهت بگم دوست دارم توهم میریو نمیمونی
My Lady Sorry
My Lady Sorry
اول تو بگو دوسم داری
My Lady Sorry
My Lady Sorry
اول تو بگو دوسم داری
My Lady Sorry