تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
منو دوست داری این خودش رویاس
هر طرف میری فکر تو اینجاس
تو رو دوست دارم خیلی گیرایی
اومدی و رفت حس تنهایی
اومدی خوشی دل من با تو
خیلی میفهمم حس حرفاتو
حالم با تو خوبه این اول راهه
کی گفته این خوشبختی کوتاهه
من پیشت میمونم حسم با تو جوره
حتی فکر دوری از ما دوره
من با عشق اومدم تا دیگه نرم
از همیشه عاشقترم من از حالت با خبرم
تو با عشق کاری کردی که وابسته شم
محاله که از تو خسته شم
نمیزاری که شکسته شم
حالم با تو خوبه این اوله راهه
کی گفته خوشبختی کوتاهه
من پیشت میمونم حسم با تو جوره
حتی فکر دوری از ما دوره
منو دوست داری این خودش رویاس
هر طرف میری فکر تو اینجاس
تو رو دوست دارم خیلی گیرایی
اومدی و رفت حس تنهایی
اومدی خوشی دل من با تو
خیلی میفهمم حس حرفاتو
حالم با تو خوبه این اوله راهه
کی گفته خوشبختی کوتاهه
من پیشت میمونم حسم با تو جوره
حتی فکر دوری از ما دوره